Wykroczenie z art. 70 kodeksu wykroczeń

2016-06-23 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wykroczenia z art. 70 kodeksu wykroczeń (Czynności osób niezdolnych)

Ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

2016-06-23 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Skarga do Naczelnego Sądu Administracynego

2016-06-23 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu prawa administracyjnego

Podwyżka dla nauczyciela akademickiego

2016-06-20 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania kwestii podwyżki wynagrodzenia dla nauczyciela akademickiego

Zgoda na roboty budowlane

2016-06-13 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie wyrażenia zgody przez członków spółdzielni na roboty budowlane

Walne zebranie członków

2016-06-13 - Kancelaria przeprowadziła obsługę Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Wybór organu Ochotniczej Straży Pożarnej

2016-06-09 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania zagadnienie ważności wyboru organu Ochotniczej Straży Pożarnej

Naruszenie zasad w ruchu

2016-06-09 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przestępstwa naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci w wypadku

2016-06-08 - Kancelaria przygotowała replikę na odpowiedź na pozew w prowadzonej przez siebie sprawie o świadczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci w wypadku drogowym

Uwzględnienie apelacji

2016-06-08 - Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii od wyroku karnego z zakresu prawa przewozowego, poprzez zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie obwinionego

Glosa do wyroku WSA w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej

2016-06-03 - Dariusz Kała przygotował we współpracy z Adw. Karoliną Sową z Kancelarii Adwokackiej Gołębiewska i Sowa glosę do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015 r., II SAB/Sz 135/15, która została przekazana do recenzji i ewentualnej publikacji  do czasopisma naukowego.