Odwołanie od decyzji administracyjnej

2016-05-17 - Kancelaria przyjęła do wniesienia odwołanie od decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie sporu o lokal z państwowego zasobu mieszkaniowego

Odrzucenie spadku

2016-05-16 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie odrzucenia zadłużonego spadku

Rozliczenie wody we wspólnocie

2016-05-16 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozliczenia wody we wspólnocie mieszkaniowej

Dane osobowe we wspólnocie

2016-05-13 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę z zakresu ochrony danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Habilitacja - artykuł

2016-05-13 - Dariusz P. Kała przygotował artykuł naukowy:

Odwołanie od uchwały rady wydziału w sprawie

odmowy nadania habilitacji - wybrane problemy praktyczne

 

do monografii naukowej wydawanej po konferencji:

 

"Stosowanie KPA w szkolnictwie wyższym"

 

Uwzględnienie skargi przed WSA

2016-05-11 - Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kancelarii, uchylając dwie decyzje administracyjne w zakresie sporu o lokal mieszkalny w kontekście wznowienia postępowania

Apelacja w sprawie o czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem

2016-05-05 - Kancelaria przygotowała apelację dla klienta w ramach prowadzonej sprawy o wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego

Rozwód z orzeczeniem o winie i alimentach

2016-05-05 - Kancelaria przygotowała pozew dla klienta w ramach przyjętej do poprowadzenia sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie i alimenty

Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezkuteczne

2016-04-27 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę o uznanie wypowiedzenia z pracy za bezskuteczne i odszkodowanie

Zwolnienie dyscyplinarne

2016-04-22 - Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie wypowiedzenia umowy z winy pracownika

Szkoda na mieniu

2016-04-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu szkody na mieniu(zalanie mieszkania)