Szkoda na mieniu

2016-04-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę  zakresu szkody na mieniu(zalanie mieszkania)

OSP jako podmiot ratownictwa wodnego

2016-04-21 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę wyrażenia zgody przez Ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej

Szkoda medyczna

2016-04-21 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania dokumentację medyczną pod kątem dochodzenia roszczeń z tytułów błędów w sztuce medycznej

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania

2016-04-21 - Kancelaria zaopiniowała umowę przedwstępną zakupu mieszkania

Umowa prawno-autorska

2016-04-18 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę prawno-autorską dotyczącą koncertu

Konferencja naukowa

2016-04-12 - Dariusz Kała wygłosi referat "Zasady prawa papierów wartościowych jako element klauzuli porządku publicznego" 28 kwietnia 2016 r. podczas

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych -

w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r.”

 

Umowa deweloperska, umowa kredytowa

2016-04-12 - Kancelaria prawna udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy deweloperskiej i umowy kredytowej na zakup mieszkania

Rada Nadzorcza w spółdzielni

2016-04-12 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej

NSA - prawo ochrony przeciwpożarowej

2016-04-08 - Naczelny Sąd Administracyjny przyjął skargę kasacyjną kancelarii w sprawie z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej. 20 maja 2016 r. wyda precedensowe orzeczenie, którego przedmiot nie był dotychczas podejmowany przez żaden sąd w Polsce.

Stwierdzenie nabycia spadku

2016-04-07 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w ramach toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Wypowiedzenie umowy o pracę

2016-04-07 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę.