Podatek od sprzedaży domu

2017-02-13 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia opinię prawną w zakresie podatku przy sprzedaży domu odziedziczonego w spadku

Zarządzanie masą spadkową

2017-02-11 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zarządzania masą spadkową po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia

Finansowanie OSP

2017-02-11 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowania projektu pisma w sprawie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu gminy

Najem okazjonalny

2017-02-03 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu okazjonalnego

Podatek od osób fizycznych

2016 - 02 - 02 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia opinię z zakresu podatku od osób fizycznych we wspólnocie mieszkaniowej

Wypowiedzenie umowy

2017-01-31 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę

Sporządzenie opinii

2017-01-23 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii  związanej z  dostępem do dokumentacji wspólnoty dla lokatora.

Skarga

2017-01-16 kancelaria przyjęła sprawę wniesienia do WSA skargi w sprawie lokalu z zasobu publicznego.

Wykład

W dniu 25.01.2017 r. Kancelaria serdecznie zaprasza na wykład, który poprowadzi Pan Dariusz Kała, a tematem którego będzie: "Odszkodowania za wypadek drogowy".

Zapraszamy do Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce  ul. Łukasińskiego 1/3 o godzinie 11.

Nabycie nieruchomości

2016-01-02 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu nabycia nieruchomości, majątku wspólnego, odrębnego, spadkobrania, umów małżeńskich.

Ustawa "dezubekizacyjna"

2017-01-02 Kancelaria przyjęłą sprawę odwołania w przedmiocie ustawy "dezubekizacyjnej".