Umowa Najmu

2016-12-12 -  Kancelaria przyjęła do analizy umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Alimenty

2016-11-30 -  Kancelaria uzyskała wyrok dla klienta o alimentach.

Zapłata czynszu

2016-11-30 - Kancelaria uzyskała dla klienta nakaz zapłaty czynszu za lokal wraz z zasądzeniem kosztów sądowych.

Pozwolenie na budowę

2016-11-28 -  Kancelaria przyjęła do poprowadzenia  sprawę z zakresu pozwolenia na budowę.

Wyrok w sprawie zapłaty czynszu

2016-11-15 - Kancelaria uzyskała w imieniu klienta wyrok o zapłatę czynszu we wspólnocie wraz z kosztami sądowymi

Nabycie nieruchomości

2016-11-04 - Kancelaria przyjęła do analizy sprawę nabycia ziemi (kupno-sprzedaż/zasiedzenie)

Wnioski do KRS

2016-11-02 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia wnioski o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Służebność gruntowa

2016-11-03 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę służebności gruntowej

Rozwód i alimenty

2016-10-28 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie rozwodu i alimentów

Ochrona danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

2016-10-26 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia pismo do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Cofnięcie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

2016-10-26 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej z zakresu cofnięcia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i formy oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku