Postępowanie dyscyplinarne na uniwersytecie

2016-09-22 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania dyscyplinarnego na uniwersytecie oraz przyjęła do prowadzenia sprawę w tym zakresie

Umowa najmu

2016-09-14 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu

Uchylenie alimentów

2016-09-09 Kancelaria udzieliła pomocy w zakresie uchylenia alimentów na dziecko

Kradzież roweru z klatki schodowej

2016-09-01 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie kradzieży roweru z klatki schodowej i odpowiedzialności odszkodowawczej w tym zakresie Wspólnoty Mieszkanowej

Eksmisja

2016-08-30 - Kancelaria przyjęła do prowadzenia sprawy eksmisji z lokalu mieszkalnego

Zachowek, podział majątku małżeńskiego

2016-08-29 - Kancelaria sfinalizowała w drodze negocjacji korzystną dla strony ugodę w przedmiocie zapłaty zachowku i podziału majątku małżeńskiego

Pełnomocnictwo do książeczki oszczędnościowej w banku spółdzielczym

2016-08-22 - Kancelaria przyjęła do obsługi sprawę pełnomocnictwa do książeczki oszczędnościowej w banku spółdzielczym

Skarga do WSA w Warszawie w sprawie lokalu

2016-08-22 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie lokalu mieszkalnego

Ugoda w sporze pracowniczym

2016-07-14 - Przy wsparciu kancelarii została zawarta ugoda w sporze pracowniczym o zwolnienie dyscyplinarne

Należności czynszowe w spółdzielni

2016-07-01 - Kancelaria uzyskała dla klienta nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za zaległości czynszowe w spółdzielni

Stowarzyszenie - wybór organów

2016-06-28 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wyboru organów w stowarzyszeniu i ich kompetencji statutowych