Naruszenie zasad w ruchu

2016-06-09 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę przestępstwa naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci w wypadku

2016-06-08 - Kancelaria przygotowała replikę na odpowiedź na pozew w prowadzonej przez siebie sprawie o świadczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci w wypadku drogowym

Uwzględnienie apelacji

2016-06-08 - Sąd Okręgowy uwzględnił apelację kancelarii od wyroku karnego z zakresu prawa przewozowego, poprzez zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie obwinionego

Glosa do wyroku WSA w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej

2016-06-03 - Dariusz Kała przygotował we współpracy z Adw. Karoliną Sową z Kancelarii Adwokackiej Gołębiewska i Sowa glosę do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015 r., II SAB/Sz 135/15, która została przekazana do recenzji i ewentualnej publikacji  do czasopisma naukowego.

Uwzględnie powództwa o zapłatę czynszu

2016-06-03 - Sąd uwzględnił powództwo kancelarii o zapłatę czynszu za lokal mieszkalny i zasądził na rzecz klienta kancelarii roszczoną kwotę w całości wraz z kosztami sądowymi i opłatą od pozwu

Apelacja od wyroku o unieważnienie umowy

2016-06-02 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia apelację w sprawie wyroku o unieważnienie umowy nabycia lokalu mieszkalnego

Podział majątku małżeńskiego

2016-06-01 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę podziału majątku małżeńskiego

Zachowek

2016-06-01 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę zachowku

Pełnomocnictwo

2016-05-24 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowanie pełnomocnictwa do podejmowania czynności w sprawie spadkowej, rozliczeń z wierzycielami i sprzedaży nieruchomości

Alimenty od osoby zobowiązanej w dalszej kolejności

2016-05-24 - Kancelaria przygotowała replikę na odpowiedź na pozew w prowadzonej przez siebie sprawie o alimenty od osoby zobowiązanej w dalszej kolejności

Umowy prawno-autorskie

2016-05-23 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowy prawno-autorskie których przedmiotem są utwory muzyczne