Pozew o zapłatę

2016-03-24 - Kancelaria wniosła pozew o zapłatę należności czynszowych do sądu

Nakazy zapłaty w e-sądzie

Kancelaria uzyskała w imieniu klienta kilka nakazów zapłaty w trybie e-sądu z tytułu zaległości czynszowych.

Rozwód ze stwierdzeniem winy i alimentami

2016-03-16 - Kancelaria przyjęła do prowadzenia sprawę o orzeczenie rozwodu ze stwierdzeniem winy i alimentami.

Postępowanie administracyjne w zakresie sprostowania danych

2016-03-15 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie postępowania administracyjnego o sprostowanie danych w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego

Postępowanie nakazowe o zapłatę faktur

2016-03-15 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę z pozwu w postępowaniu nakazowym o zapłatę faktur

Stosowanie prawa spadkowego

2016-03-09 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania sprawę z zakresu zastosowania polskiego prawa spadkowego w stosunku prawym z elementem obcym

Apelacja w sprawie alimentów

2016-03-09 - Kancelaria przyjęła do realizacji sprawę wniesienia apelacji od wyroku w sprawie alimentów na dziecko

Rozliczenia pomiędzy współspadkobiercami

2016-03-08 - Kancelaria przygotowała pozew w sprawie dotyczącej rozliczeń finansowych pomiędzy współspadkobiercami w zakresie utrzymania masy spadkowej.

Posiadanie narkotyków

2016-03-07 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie przestępstwa posiadania narkotyków

Apelacja w sprawie wykroczenia z zakresu prawa przewozowego

 

2016-03-03 - Kancelaria wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie wykroczenia z zakresu prawa przewozowego.

Wykład z prawa spadkowego

Dariusz Kała wygłosi 5 marca 2016 r. (sobota)  o godz. 17 darmowy wykład „Prawo spadkowe, dziedziczenie z ustawy, zachowek, testament” w salkach katechetycznych Parafii pw. Św. Jerzego w Zielonce, ul. Paderewskiego 56/60, 05-220 Zielonka. Po wykładzie darmowe porady prawne. Zapraszamy!!!

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom wykładu za udział. Mam nadzieję, że przedstawione informacje przyczynią się do podejmowania świadomych decyzji w trudnych sprawach spadkowych. Dziękuję Ks. Proboszczowi za życzliwe przyjęcie i użyczenie salki katechetycznej. W niedalekiej przyszłości wykłady z prawa będą kontynuowane na terenie powiatu wołomińskiego. Dariusz Kała.