Doktor nauk prawnych

Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II nadała 14 lutego 2017 r. Dariuszowi P. Kale, właścicielowi kancelarii LexKała stopień naukowy doktora nauk prawnych, na podstawie obronionej publicznie dysertacji doktorskiej "Koncepcja normatywna klauzuli porządku publicznego", napisanej pod kierunkiem dr hab. Jacka Widło, prof. KUL przy  Katedrze Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego.

 

Czytaj więcej...

Rozwód

2017-02-13 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu rozwodu

Problemy wodociągowe

2017-02-13 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia projekt pisma w sprawie płatności za dostarczanie wody na terenie gminy

Podatek od sprzedaży domu

2017-02-13 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia opinię prawną w zakresie podatku przy sprzedaży domu odziedziczonego w spadku

Zarządzanie masą spadkową

2017-02-11 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie zarządzania masą spadkową po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia

Finansowanie OSP

2017-02-11 - Kancelaria przyjęła zlecenie przygotowania projektu pisma w sprawie finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu gminy

Najem okazjonalny

2017-02-03 - Kancelaria przyjęła do zaopiniowania umowę najmu okazjonalnego

Podatek od osób fizycznych

2016 - 02 - 02 - Kancelaria przyjęła do sporządzenia opinię z zakresu podatku od osób fizycznych we wspólnocie mieszkaniowej

Wypowiedzenie umowy

2017-01-31 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę

Sporządzenie opinii

2017-01-23 Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia opinii  związanej z  dostępem do dokumentacji wspólnoty dla lokatora.

Skarga

2017-01-16 kancelaria przyjęła sprawę wniesienia do WSA skargi w sprawie lokalu z zasobu publicznego.