Zniesienie współwłasności

2017-09-04 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę sądowego zniesienia współwłasności

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

2017-08-17 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Umowa najmu

2017-08-17 - Kancelaria udzieliła pomocy prawnej w zakresie umowy najmu lokalu użytkowego

Dzierżawa obwodu łowieckiego

2017-08-16 - Kancelaria przyjęła zlecenie zaopiniowania problemu dzierżawienia obwodu łowieckiego

Klauzula porządku publicznego

2017-08-16 Kancelaria przyjęła zlecenie napisania ekspertyzy prawnej w przedmiocie sprzeczności wyroku sądu zagranicznego z klauzulą porządku publicznego

Alimenty na dziecko

2017-08-14 Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę alimentów na dziecko

Umowa sprzedaży

2017-08-14 - Kancelaria sporządziła umowę sprzedaży udziału w samochodzie

Skarga na czynności komornika

2017-08-08 - Kancelaria przyjęła zlecenie sporządzenia skargi na czynności komornika

Błąd w sztuce medycznej

2017-08-05 - Kancelaria przyjęła do poprowadzenia sprawę odpowiedzialności za błąd w sztuce medycznej

Świadczenia w okresie chronionym w pracy

2017-07-27 - Kancelaria przyjęła zlecenie udzielenia pomocy prawnej z zakresu prawa pracy - świadczeń w okresie ochronnym

Prawo do lokalu

2017-07-27 - Kancelaria udzieliła pomocy z zakresu prawa do lokalu