Przegląd Obrony Cywilnej - wykazu publikacji

1.Gdzie dopłynie państwo?, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 1,

2.Europejska Infrastruktura Krytyczna, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 2,

3.Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 3,

4.Pozwem zbiorowym w nieudolne państwo, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 4,

5. Policja w systemie zarządzania kryzysowego, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 4(dodatek),

6. Kontrola awaryjności Seveso II, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 5,

7. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Tradycja i nowoczesność, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 5,

8. Straż pożarna w systemie zarządzania kryzysowego, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 6(dodatek),

9. Nieeuropejskie Euro, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 6,

10. Administracja elektroniczna w Europie w latach 2011-2015, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 6,

11. Inteligentne Systemy Transportowe, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 6,

12. Administracyjne potyczki, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 7-8,

13. Europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 7-8,

14. Partnerstwo publiczno-prywatne, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 7-8 (współautorstwo z G. Olszowskim),

15. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2011-2020, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 7-8,

16. Bezpieczeństwo nad wodami, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 9,

17. Wojsko w systemie zarządzania kryzysowego i Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 9, dodatek specjalny,

18. Zarządzanie kryzysowe prowadzone przez Unię Europejską, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 10,

19. Infrastruktura energetyczna 2020, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 10,

20. Imprezy masowe po nowemu, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 11,

21. Straż Gminna(Miejska) w świetle prawa, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 12,

22. Szczególne rozwiązania usuwania skutków powodzi, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 12,

23. Utrwalanie przebiegu imprezy masowej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2011, nr 12,

24. Świadczenia finansowe przysługujące pracownikom samorządowym, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 2 (współautor G. Olszowski),

25. Odpowiedzialność cywilna za szkody jądrowe, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 3,

26. Szpitalny oddział ratunkowy, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 3,

27. Warunki bezpieczeństwa stadionów, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 4,

28. Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 4,

29. Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 4,

30. Oznakowanie obszarów wodnych, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 5,

31. Aplikacja legislacyjna w służbie cywilnej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 6(sprostowanie autorstwa – „POC” 2012, nr 6),

32. Postępowanie z dokumentami elektronicznymi, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 6,

33. Zaniechania legislacyjne i chaos kompetencyjny(raport NIK o OC), „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 7,

34. Oceny okresowe członków korpusu służby cywilnej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 8,

35. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 8,

36. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 9,

37. Ochotnicy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 9,

38. Ratownictwo górnicze, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 9,

39. Działania interwencyjne podczas zdarzeń radiacyjnych, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012 – dodatek specjalny do nr 9,

40. Akcje ratownicze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 10 – dodatek MSPO,

41. Odszkodowania za zwalczanie klęsk żywiołowych, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2012, nr 11,

42. Odpowiedzialność prawna za sprzątanie nieruchomości, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 1,

43. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 1,

44. Nabór na stanowisko komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 1,

45. Ratownictwo górskie, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 2,

46. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 3,

47. Przymus bezpośredni w ratownictwie medycznym, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 4,

48. Szkolenia w ratownictwie wodnym, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 4,

49. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2013, nr 6,