Wspólnota - wykaz publikacji

1. Ekwiwalent dla członków OSP do korekty, „Wspólnota” 2012, nr 11,

2. Uchwały w sprawie ekwiwalentu dla OSP, „Wspólnota” 2012, nr 33-34,

3. VAT na towary przeciwpożarowe, „Wspólnota” 2012, nr 35-36,

4. Zbiórka publiczna w gminie, „Wspólnota” 2012, nr 45-46,

5. Finansowanie ochotniczych straży pożarnych, „Wspólnota” 2012, nr 51-52,

6. Wnikliwie przy dodatku mieszkaniowym, „Wspólnota” 2013, nr 2,

7. Wydatki budżetowe w gminie na OSP, „Wspólnota” 2013, nr 6,

8. Finansowanie modernizacji remizy, „Wspólnota” 2013, nr 8,

9. Budowa w granicy, „Wspólnota” 2013, nr 14,

10. Finansowanie przez gminę prowadzenia rachunku bankowego OSP, „Wspólnota” 2013, nr 16,

11. Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców OSP, „Wspólnota” 2013, nr 17,

12. Błędy w uchwałach w sprawie ekwiwalentu dla OSP, „Wspólnota” 2013, nr 21,

13. Ekwiwalent za działania zlecone, „Wspólnota” 2013, nr 24,

14. Dotacja dla OSP na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, „Wspólnota” 2014, nr 2,

15. Finansowanie z gminy spłaty pożyczki zaciągniętej przez OSP, „Wspólnota” 2014, nr 8.