TZN - wykaz publikacji

1. Ochrona przeciwpożarowa – prawa i obowiązki zarządców nieruchomości, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, nr 12,

2. Wezwanie do zaprzestania zakłócania ciszy nocnej i spokoju(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, nr 14,

3. Egzekwowanie zadłużenia od członka spółdzielni, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 1,

kanalizacyjne, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 2,

4. Remont lokalu w spółdzielni lub wspólnocie – umowa o dzieło(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 2,

5. Zatrudnianie w spółdzielni – umowy o dzieło i świadczenie usług(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 4,

6. Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa – najważniejsze różnice i podobieństwa, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, 2014, nr 4,

7. Pozew sądowy o zaległe opłaty za używanie lokalu i fundusz remontowy(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 5

8. Sprzedaż za długi prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – uchwała, regulamin(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 6,

9. Informacja o zadłużeniach czynszowych w spółdzielni mieszkaniowej – publiczne ogłaszanie(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 6,

10. Wejście do mieszkania spółdzielczego pod nieobecność lokatora w celu usunięcia awarii – procedura, protokół(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 6,

11. Zażalenie na postanowienie w sprawie wykonania ekspertyzy stanu technicznego na koszt zarządcy nieruchomości(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 6,

12. Dokumenty do przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 7,

13. Wniosek o nadzór przestrzegania prawa budowlanego(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 7,

14. Wniosek o wszczęcie egzekucji(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 7,

15. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 7,

16. Skarga do sądu na postanowienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego(ze wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 8,

17. Rezygnacja członka zarządu we wspólnocie mieszkaniowej – oświadczenie, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 9,

18. Rozwiązanie umowy z administratorem we wspólnocie mieszkaniowej, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 9,

19. Ugoda z dłużnikiem w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 10,

20. Wnioski o wstrzymanie wykonania postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 10,

21. Wniosek o wydanie z akt uwierzytelnionych odpisów, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 11,

22. Biuro informacji gospodarczej – rejestrowanie dłużników wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 12,

23. Pozew do e-sądu w sprawach zadłużenie w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 12,

24. Pełnomocnictwo do reprezentowania członka spółdzielni(z wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 13,

25. Prawa i obowiązki właściciela lokalu w stosunku do nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 13,

26. Zaświadczenie o samodzielności lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 13,

27. Systemy sygnalizacji pożaru – czujki dymowe, tryskacze, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, nr 14,

28. Prawo do użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, nr 4,

29. Wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego należącego do spółdzielni mieszkaniowej(z wzorami), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, nr 4,

30. Wypowiedzenie umowy z biurem informacji gospodarczej(z wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, nr 5,

31. Umowa na stałą obsługę prawną wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej(z wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, nr 5,

32. Pełnomocnictwo procesowe udzielone przez wspólnotę na podstawie umowy zlecenia obsługi prawnej(z wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, nr 5,

33. Wniosek o przeprowadzenie kontroli zarządu wspólnoty przez właściciela lokalu(z wzorem wniosku, protokołu, pełnomocnictwa), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, nr 6,

34. Uprawnienia do przeglądu czujek dymu, gaśnic i hydrantów, www.ekspertbeck.pl[23.02.2015]; „Teczka Zarządcy Nieruchomości” 2015, nr 8,

35. Wystąpienie przez spółdzielnię/wspólnotę o interpretację prawa podatkowego, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, nr 3,

36. Zgłoszenie przez spółdzielnię/wspólnotę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, nr 4, 

37. Jak przeprowadzić audyt we wspólnocie mieszkaniowej, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, nr 8,

38. Wniosek spółdzielni mieszkaniowej o wznowienie postępowania administracyjnego (z wzorem), „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, nr 9

39. Dyżur pracownika spółdzielni mieszkaniowej, „Teczka Zarządcy Nieruchomości”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, nr 9