Zespół kancelarii

 

        

                    

Dr Dariusz P. Kała

 

zarządza prowadzeniem wszystkich spraw w kancelarii; w kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej, prawa szkolnictwa wyższego, prawa stowarzyszeń i fundacji, prawa własności intelektualnej, prawa samorządowego.

 

Założyciel kancelarii, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,


 

Rozwiń dodatkowe informacje

Zwiń

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2017 r., broniąc dysertację doktorską "Koncepcja normatywna klauzuli porządku publicznego", napisaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Widło, prof. KUL. Regularnie publikuje artykuły naukowe w renomowanych czasopismach naukowych, w tym z listy ministerialnej oraz w ogólnopolskich czasopismach branżowych, w których jest stałym współpracownikiem. Był organizatorem i uczestnikiem konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi zajęcia z prawa jako adiunkt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W przeszłości prowadził zajęcia z prawa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2009), wielokrotnym stypendystą Rektora KUL. Otrzymywał nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach w okresie studiów magisterskich za wyniki w nauce. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako autor i trener  monograficznych szkoleń dla pracowników samorządowych oraz członków stowarzyszeń. Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze osób prawnych i fizycznych, w tym w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych

 

Adwokat Marzena Skrzypczyk-Raut

 

w kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego, postępowania dyscyplinarne oraz postępowania w sprawach nieletnich. Ponadto zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego, w szczególności: dochodzenie wierzytelności, odszkodowania, spadki.

 

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Radca Prawny Konrad Bartuzel

 

w kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa odszkodowań, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa umów.

 

Radca prawny, absolwent studiów prawniczych i podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 


Rozwiń dodatkowe informacje

Zwiń

Od 2014 r. prowadzi działalność jako radca prawny. Lubi dzielić się wiedzą. Zwolennik szybkiego reagowania na zmiany. Specjalizuje się w problematyce związanej z dochodzeniem odszkodowań i windykacją należności, rozwiązywaniem sporów podatkowych, tworzeniem umów związanych z obrotem gospodarczym. Znawca problemów z zakresu cywilnego (w tym: ubezpieczeniowego, zobowiązań), handlowego, podatkowego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Współpracownik firm z branży ubezpieczeniowej i windykacyjnej. www.kancelariabartuzel.pl

 

Adwokat Wioletta Gołębiewska

 

w kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, prawa rzeczowego, prawa nieruchomości, KRS-u, ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych, prawa budowlanego, prawa mediów.

 

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwo.


Rozwiń dodatkowe informacje

Zwiń

Specjalista z zakresu prawa i procesu cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń itp.). Specjalizuje się również w zakresie prawa mediów, reklamy oraz nowych technologii i IT. Doradza w obszarze ochrony danych osobowych, prawa upadłościowego (w tym tzw. upadłości konsumenckiej). W zakresie jej praktyki znajduje się również prawo rzeczowe, w tym transakcje dot. nieruchomości, oraz prawo budowlane.Od 2011 roku Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, sądach powszechnych oraz w trakcie indywidualnej praktyki adwokackiej. www.gskancelaria.pl

 

Radca Prawny Karolina Sowa

 

w kancelarii prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz szeroko rozumianego prawa Internetu (sprawy związane z ochroną danych osobowych, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy)

 

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Rozwiń dodatkowe informacje

Zwiń

 

Specjalista w prawie procesowym, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, również z aspektem międzynarodowym. Współpracuje ze Stowarzyszeniami oraz Fundacjami, gdzie zajmuje się doradztwem oraz reprezentowaniem podopiecznych organizacji w sprawach cywilnych – rodzinnych, spadkowych, mieszkaniowych. Swoją praktykę zawodową koncentruje również wokół spraw szeroko rozumianego prawa Internetu – przygotowuje regulaminy dla usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną, polityki prywatności, umowy, sporządza niezbędną dokumentację dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.