Strażak - wykaz publikacji

1.Strażak ochotnik jako ratownik, „Strażak” 2010, nr 10,

2.Orzeczenia sądów w sprawie ekwiwalentu, „Strażak” 2010, nr 11,

3.Kontrola OSP jako organizacji pożytku publicznego, „Strażak” 2010, nr 12,

4.Udział Ochotniczych Straży Pożarnych w zabezpieczeniu imprez masowych, „Strażak” 2011, nr 1,

5.Łączenie funkcji prezesa OSP z funkcją we władzach jednostek samorządu terytorialnego, „Strażak” 2011, nr 2,

6.Odpowiedzialność za prowadzenia działań ratowniczych z naruszeniem prawa, „Strażak” 2011, nr 3,

7.Odpowiedzialność prawna za wykorzystanie niewłaściwego sprzętu w działaniach ratowniczych, „Strażak” 2011, nr 4,

8. Nowe obowiązki OSP jako organizatora widowiska, „Strażak” 2011, nr 5,

9. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym OSP, „Strażak” 2011, nr 5,

10. Kierowca OSP, „Strażak” 2011, nr 6,

11. Powołanie członka organizacji, stowarzyszenia lub instytucji w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, „Strażak” 2011, nr 6,

12. Odnowiony Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, „Strażak” 2011, nr 7,

13. Używanie sygnału dźwiękowego lub świetlnego przez pojazd uprzywilejowany OSP, „Strażak” 2011, nr 7,

14. Wybory w Oddziałach Miejsko-Gminnych ZOSP RP, „Strażak” 2011, nr 8,

15. Ekwiwalent – płacić czy nie płacić, „Strażak” 2011, nr 8,

16. Uprawnienia członka OSP jako ratownika medycznego, „Strażak” 2011, nr 8,

17. Umowa najmu lokalu w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, „Strażak” 2011, nr 8,

18. Rezygnacja z ekwiwalentu, „Strażak” 2011, nr 9,

19. Podział finansów pomiędzy OSP, „Strażak” 2011, nr 9,

20. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe OSP jako organizacji pożytku publicznego, „Strażak” 2011, nr 10,

21. Wykluczenie członka OSP z ochotniczej straży pożarnej, „Strażak” 2011, nr 10,

22. Odszkodowanie dla OSP za szkody w mieniu powstałe przy zabezpieczeniu imprezy masowej, „Strażak” 2011, nr 11,

23. Działalność skarbnika OSP, „Strażak” 2011, nr 11,

24. Biuletyn Informacji Publicznej w działalności OSP, „Strażak” 2011, nr 12,

25. Strażak zatrudniony w gminie a ubezpieczenie w KRUS, „Strażak” 2011, nr 12,

26. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – nowe zasady, „Strażak” 2012, nr 1,

27. Liczba osób przewożonych w pojazdach straży pożarnej, „Strażak” 2012, nr 1,

28. Służebność przesyłu na nieruchomości Ochotniczej Straży Pożarnej, „Strażak” 2012, nr 2,

29. Uchwała rady gminy w sprawie ekwiwalentu, „Strażak” 2012, nr 3,

30. Komisja rewizyjna OSP, „Strażak” 2012, nr 3,

31. Wybrane aspekty funkcjonowania pojazdu samochodowego ochotniczej straży pożarnej jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym(cz. I), „Strażak” 2012, nr 4,

32. Wybrane aspekty funkcjonowania pojazdu samochodowego ochotniczej straży pożarnej jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym(cz. II), „Strażak” 2012, nr 5,

33. Szkolenia wymagane do pełnienia funkcji naczelnika OSP, „Strażak” 2012, nr 6,

34. Który burmistrz powinien wydać zaświadczenie kierowcy?, „Strażak” 2012, nr 6,

35. Małżeństwo pomiędzy członkami władz OSP, „Strażak” 2012, nr 6,

36. Kto może wejść w skład Komisji Rewizyjnej OSP?, „Strażak” 2012, nr 6,

37. Ekwiwalent za przerwę w szkoleniu, „Strażak” 2012, nr 7,

38. Zatrudnienie kierowcy pojazdu samochodowego OSP, „Strażak” 2012, nr 7,

39. Powołanie zarządu oddziału gminnego ZOSP RP, „Strażak” 2012, nr 7,

40. Odpowiedzialność odszkodowawcza ochotniczych straży pożarnych z tytułu działań ratowniczych, „Strażak” 2012, nr 8,

41. Ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym bez badań lekarskich, „Strażak” 2012, nr 8,

42. Droga konieczna w działalności OSP, „Strażak” 2012, nr 9,

43. Dojazd do remizy bez ekwiwalentu, „Strażak” 2012, nr 9,

44. Pełnomocnictwo w działalności OSP, „Strażak” 2012, nr 10,

45. Renty dla członków OSP i ich rodzin, „Strażak” 2012, nr 11,

46. Indywidualne logo OSP, „Strażak” 2012, nr 11,

47. Jednorazowe odszkodowania dla członków OSP i ich rodzin, „Strażak” 2012, nr 12,

48. Odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu, „Strażak” 2013, nr 1,

49. Inspekcja gotowości operacyjnej, „Strażak” 2013, nr 1,

50. Ekwiwalent za szkolenie pożarnicze, „Strażak” 2013, nr 2,

51. 8 % na towary przeciwpożarowe, „Strażak” 2013, nr 3,

52. OSP jako organizator zbiórki publicznej, „Strażak” 2013, nr 4,

53. Ekwiwalent za działania ratownicze poza terenem działania OSP, „Strażak” 2013, nr 4,

54. Przedawnienie ekwiwalentu, „Strażak” 2013, nr 5,

55. Korzystanie z nieruchomości będących własnością OSP, „Strażak” 2013, nr 6,

56. Odszkodowanie za złamanie nogi podczas działań ratowniczych, „Strażak” 2013, nr 6,

57. Zasiedzenie nieruchomości na rzecz OSP, „Strażak” 2013, nr 7,

58. Kontrola Komisji Rewizyjnej, „Strażak” 2013, nr 7,

59. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w sprawie wysokości ekwiwalentu, „Strażak” 2013, nr 8,

60. Pokrewieństwo pomiędzy członkami władz oddziałów ZOSP RP, „Strażak” 2013, nr 8,

61. Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi, „Strażak” 2013, nr 9,

62. Odpowiedzialność materialna kierowcy pojazdu OSP, „Strażak” 2013, nr 9,

63. Ochrona przeciwpożarowa remizy, „Strażak” 2013, nr 10,

64. Rezygnacja z funkcji gospodarza, „Strażak” 2013, nr 10,

65. Uprawnienia OSP w działalności pożytku publicznego i wolontariatu, „Strażak” 2013, nr 11,

66. Wyżywienie członków OSP podczas długotrwałych działań ratowniczych, „Strażak” 2013, nr 11,

67. Uchwała w sprawie ekwiwalentu aktem prawa miejscowego, „Strażak” 2013, nr 12,

68. Problemy proceduralne walnych zebrań OSP, „Strażak” 2013, nr 12,

69. Wolontariusz w ochotniczej straży pożarnej, „Strażak” 2014, nr 1,

70. Podstawa prawna do zatrudnienia mechanika OSP, „Strażak” 2014, nr 1,

71. Zakres finansowania OSP z gminy, „Strażak” 2014, nr 2,

72. Członkostwo w dwóch OSP, „Strażak” 2014, nr 2,

73. Stawka podatku VAT na paliwo dla OSP, „Strażak” 2014, nr 2,

74. Ekwiwalent a nadgodziny kierowcy OSP, „Strażak” 2014, nr 3,

75. Ekwiwalent dla radnego, „Strażak” 2014, nr 3,

76. Dotacja dla OSP na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, „Strażak” 2014, nr 4,

77. Obliczanie ekwiwalentu za szkolenie, „Strażak” 2014, nr 4,

78. Udział kierowcy pojazdu OSP w działaniach ratowniczych, „Strażak” 2014, nr 5,

79. Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane a zatrudnienie w urzędzie gminy, „Strażak” 2014, nr 5,

80. Opłacenie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, „Strażak” 2014, nr 5,

81. Zwolnienie OSP z podatku od nieruchomości, „Strażak” 2014, nr 6,

82. Zgłaszanie zmian statutu OSP do Krajowego Rejestru Sądowego, „Strażak” 2014, nr 6,

83. Świadczenia przysługujące członkom rad działalności pożytku publicznego, „Strażak” 2014, nr 7,

84. Udział strażaka OSP w działaniach ratowniczych poza macierzystą jednostką, „Strażak” 2014, nr 7,

85. Sprzedaż napojów alkoholowych przez ochotnicze straże pożarne, „Strażak” 2014, nr 8,

86. Dokooptowanie nowych członków do zarządu i komisji rewizyjnej w OSP, „Strażak” 2014, nr 8,

87. Bezczynność rady gminy w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla OSP, „Strażak” 2014, nr 9,

88. Sprawowanie funkcji we władzach ZOSP RP a delegowanie przez OSP, „Strażak” 2014, nr 9,

89. Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych przez OSP, „Strażak” 2014, nr 10,

90. Mandat radnego a członkostwo w zarządzie OSP, „Strażak” 2014, nr 11,

91. Wpis zmiany zarządu OSP w KRS, „Strażak” 2014, nr 11,

92. Ekwiwalent za udział w ćwiczeniach ratowniczych, „Strażak” 2014, nr 12,

93. Obrażanie członków OSP, „Strażak” 2014, nr 12,

94. Wykorzystanie herbu gminy przez OSP, „Strażak” 2015, nr 1,

95. Praca o szczególnym charakterze, „Strażak” 2015, nr 1,

96. Nowe zasady włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG, „Strażak” 2015, nr 2,

97. Dotacja dla OSP a rachunkowość w OSP, „Strażak” 2015, nr 2,

98. Zmiany przepisów w zakresie rachunkowości w OSP, „Strażak” 2015, nr 3,

99. Potwierdzenie zdolności zdrowotnej do udziału w działaniach ratowniczych, „Strażak” 2015, nr 3,

100. Pojęcie działalności gospodarczej OSP, „Strażak” 2015, nr 4,

101. Pożyczka dla OSP, „Strażak” 2015, nr 4,

102. Trybunał Konstytucyjny po stronie ochotników, „Strażak” 2015, nr 5,

103. Wpływ wpisów KRS na zmiany w zarządzie OSP, „Strażak” 2015, nr 5,

104. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego – praca o szczególnym charakterze, „Strażak” 2015, nr 6,

105. Ewakuacja mienia przeszkadzającego w działaniach ratowniczych, „Strażak” 2015, nr 6,

106. Ulica imieniem zasłużonego strażaka OSP, „Strażak” 2015, nr 7,

107. Ekwiwalentowe wątpliwości, „Strażak” 2015, nr 7,

108. Pozwolenie na roboty budowlane prowadzone przez OSP, „Strażak” 2015, nr 8,

109. Szczególne przypadki wykluczenia z OSP, „Strażak” 2015, nr 8,

110. Zgłoszenie robót budowlanych prowadzonych przez OSP, „Strażak” 2015, nr 9,

111. Zasady powoływania zarządu i komisji rewizyjnej w OSP, „Strażak” 2015, nr 9,

112. Wpisy zmian w OSP do KRS oraz ich skutki, „Strażak” 2015, nr 10,

113. Rezygnacja z funkcji gospodarza OSP, „Strażak” 2015, nr 10,

114. Ochrona komendanta gminnego, „Strażak” 2015, nr 11,

115. Wiek strażaka a uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, „Strażak” 2015, nr 11,

116. Zwolnienia dla OSP z opłat za korzystanie z dróg publicznych, „Strażak” 2015, nr 12,

117. Uprawnienia OSP do prowadzenia ratownictwa wodnego, „Strażak” 2015, nr 12,

118. Rekompensata za uszczerbek na zdrowiu, „Strażak” 2016, nr 1,

119. Tworzenie oddziału gminnego ZOSP RP, „Strażak” 2016, nr 1,

120. Procedura wypłaty rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu, "Strażak" 2016, nr 2,

121. Chwila skuteczności zmiany statutu OSP, "Strażak" 2016, nr 2

122. Ekwiwalent w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów, "Strażak" 2016, nr 3,

123. Prezes OSP radnym, "Strażak" 2016, nr 3

124. Sprostowanie w mediach z wniosku OSP, "Strażak" 2016, nr 4,

125. Procedura zmiany statutu OSP, "Strażak" 2016, nr 4,

126. Ochrona prawnoautorska w działalności OSP, "Strażak" 2016, nr 5,

127. Łączenie przez członka OSP funkcji w gminie, "Strażak" 2016, nr 5,

128. Finansowanie zakupu mundurów dla OSP przez gminę, "Strażak" 2016, nr 6,

129. Wpisy do KRS zmian w zarządzie i komisji rewizyjnej OSP, "Strażak" 2016, nr 6,

130. Opłaty za wpisy do KRS w działalności OSP, "Strażak" 2016, nr 7,

131. Odpowiedzialność OSP za wydatkowanie dotacji, "Strażak" 2016, nr 7,

132. Ochotnicza straż pożarna jako spadkobierca, "Strażak" 2016, nr 8,

133. Nieważność wyboru do zarządu OSP, "Strażak" 2016, nr 8,

134. Wójt prezesem ochotniczej straży pożarnej, "Strażak" 2016, nr 9,

135. Usunięcie drzewa z posesji OSP, "Strażak" 2016, nr 9,

136. Prowadzenie działań ratowniczych na terenach objętych ochroną przyrody, "Strażak" 2016, nr 10,

137. Wybory do organów odziału powiatowego Związku OSP RP, ''Strażak" 2016, nr 10,

138. Loteria fantowa organizowana przez OSP, "Strażak" 2016, nr 11,

139. Kierowanie ruchem drogowym przez członka OSP, "Strażak" 2016, nr 11,

140. Odwołanie do sądu od wykluczenia z ochotniczej straży pożarnej, "Strażak"2016, nr 12,

141. Zarządzenie w procedurze wypłaty ekwiwalentu, "Strażak"2016, nr 12,

142. Komisje lekarskie podległe MSWiA,"Strażak"2017, nr 1,

143. Podwójne członkostwo w OSP, "Strażak"2017, nr 1,

144. Odwołanie od orzeczenia komisji lekarskiej podległej MSWiA, "Strażak"2017, nr 2,

145. Pieniądze na OSP z "puli modernizacyjnej", "Strażak"2017, nr 2,

146. Ustawa o metropolii warszawskiej a struktura ZOSP RP oraz ochotnicze straże pożarne, "Strażak"2017, nr 3,

147. Pełny wymiar czasu pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, "Strażak"2017, nr 4,

148. Sprostowanie protokołu powypadkowego członka OSP, "Strażak"2017, nr 4,

149. Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego strażakowi OSP, "Strażak"2017, nr 5,

150. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przez OSP, "Strażak" 2017, nr 5,

151. Rozpatrzenie skarg i wniosków złożonych do OSP, "Strażak" 2017, nr 6,

152. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności OSP, "Strażak" 2017, nr 7,

153. Wiek emerytalny kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, "Strażak" 2017, nr 7,

154. Powtórne nabicie numeru VIN na pojeździe OSP, "Strażak" 2017, nr 8,

155. Darowizna od kółka rolniczego na rzecz ochotniczej straży pożarnej, "Strażak" 2017, nr 8,

156. Bezpieczeństwo i higiena służby strażaków OSP, "Strażak" 2017, nr 9,

157. Sąd a działalność statutowa OSP, "Strażak" 2017, nr 9,

158. Przekazywanie sprzętu  ochotniczym strażom pożarnym, "Strażak" 2017, nr 10,

159. Uchylenie uchwały ochotniczej straży pożarnej przez sąd "Strażak" 2017, nr 11,

160. Nieodpłatne udostępnianie przez gminę budynków strażnic na rzecz OSP, a obowiązek zapłaty podatku VAT przez gminę, "Strażak" 2017, nr 11

161. Charakter prawny absolutorium udzielanego zarządowi OSP przez walne zebranie, "Strażak" 2017, nr 12,

162. Kworum w głosowaniach władz OSP, "Strażak" 2017, nr 12,

163. Procedura przeprowadzenia sprawozdawczego walnego zebrania członków, "Strażak" 2018, nr 1,

164. Zwroty niedookreślone zawarte w statutach OSP, "Strażak" 2018, nr 1,

165. Porządek obrad walnego zebrania członków OSP, "Strażak" 2018, nr 2,

166. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa do odbioru ekwiwalentu, "Strażak" 2018, nr 2,

167. Bezczynność ochotniczych straży pożarnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, "Strażak" 2018, nr 3,

168. Nadanie godności członka honorowego przez walne zebranie członków OSP, "Strażak" 2018, nr 3,

169. Kooptacja nowych członków do organów OSP, "Strażak" 2018, nr 4,

170. Młodzieżowa drużyna pożarnicza w OSP, "Strażak" 2018, nr 5,

171. Zwykły zarząd majątkiem OSP, "Strażak" 2018, nr 6,

172. Składka członkowska w OSP, "Strażak" 2018, nr 6,

173. Prezes ochotniczej straży pożarnej, "Strażak" 2018, nr 7,

174. Gospodarka finansowa OSP, "Strażak" 2018, nr 7,

175. Niezwłoczność działań organów OSP, "Strażak" 2018, nr 8,

176. Pokrewieństwo i powinowactwo w działalności OSP, "Strażak" 2018, nr 8,

177. Obliczanie wieku członków OSP, "Strażak" 2018, nr 9,

178. Liczenie terminów w działalności OSP, "Strażak" 2018, nr 9,

179. Pożar w pomieszczeniach misji dyplomatycznej, "Strażak" 2018, nr 10,

180. Cudzoziemiec w szeregach OSP, "Strażak" 2018, nr 10,

181. Pozew do sądu o odszkodowanie, "Strażak" 2018, nr 11,

182. Odwołanie do sądu od decyzji ZUS w sprawie renty dla strażaka OSP i jego rodziny, "Strażak" 2018, nr 12,

183. Prezes, komendant, kierowca w OSP, a funkcja radnego i burmistrza w gminie, "Strażak" 2019, nr 1,

184. Odpowiedzialność prawna straży pożarnej za akcję ratowniczą, "Strażak" 2019, nr 2,

185. Prawo wewnętrzne OSP jako stowarzyszenia, "Strażak" 2019, nr 3,

186. Pojęcie uszczerbku na zdrowiu członka OSP, "Strażak" 2019, nr 4,

187. Wójt decyduje o przekazaniu mienia ruchomego OSP, "Strażak" 2019, nr 5,

188. Samochód OSP jako pojazd nienormatywny, "Strażak" 2019, nr 6

189. Niezdolność do pracy członka OSP jako przesłanka przyznania renty za uszczerbek na zdrowiu, "Strażak" 2019, nr 7,

190. Skoki ćwiczebne na skokochron a prawo, "Strażak 2019, nr 8,

191. Zwolnienie od podatku pojazdu pożarniczego a wpis w dowodzie rejestracyjnym, "Strażak" 2019, nr 9,

192. Polisa autocasco samochodu strażackiego jako informacja publiczna, "Strażak" 2019, nr 10,

193. Problemy prawne posiadania remiz strażackich, "Strażak" 2019, nr 11,

194. Najnowsze orzecznictwo sądów w zakresie informacji publicznej w działalności OSP, "Strażak" 2019, nr 12,

195. Strażak ochotnik jako radny gminny a uchwała w sprawie ekwiwalentu, "Strażak" 2020, nr 1,

196. Księga przychodów i rozchodów w OSP, "Strażak" 2020, nr 2,

197. Ekwiwalent w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów w 2019 r., "Strażak" 2020, nr 3,

198. Udzielanie przez gminę dotacji dla OSP na budowę placu zabaw przy remizie, "Strażak" 2020, nr 4,

199. Dofinansowanie orkiestry dętej przy OSP z budżetu gminy, "Strażak" 2020, nr 5,

200. Finansowanie OSP z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w gminie, "Strażak" 2020, nr 6,

201. Kierowanie działaniami ratowniczymi przez członka OSP, "Strażak" 2020, nr 7,

202. Utrzymanie przez gminy sprzętu pożarniczego będącego własnością OSP, "Strażak" 2020, nr 8,

203. Świadomość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP a wygaszenie mandatu burmistrza będącego członkiem zarządu OSP, "Strażak" 2020, nr 9,

204. Niebezpieczna wykładnia w zakresie zatrudnienia kierowców i konserwatorów w urzędzie gminy, "Strażak" 2020, nr 10,

205. Dopuszczenia pojazdów pożarniczych po zmianach, "Strażak" 2020, nr 11,

206. Aspekty proceduralne dopuszczenia pojazdów pożarniczych po nowelizacji, "Strażak" 2020, nr 12,

207. Włączenie pojazdu ochotniczej straży pożarnej do podziału bojowego, "Strażak" 2021, nr 1,