Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Na skutek zmiany prawa o szkolnictwie wyższym w 2018 r. zmianie uległo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Istota i charakter postępowania nie uległa zasadniczej zmianie, ale wprowadzone zmiany wprowadziły znaczące modyfikacje w procedowaniu i rozstrzyganiu wniosków habilitacyjnych

 

Okulary, Książka, Edukacja, Badania

 

źródło foto: pixabay

 

Czytaj więcej...

Przesłanki nadania habilitacji

Z końcem 2018 r. wraz z ówczesną reformą szkolnictwa wyższego dokonano modyfikacji przesłanek oraz kwestii proceduralnych związanych z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego. Nie były to zmiany radykalne, ale jednak poczyniono pewne korekty, które sprawiają, że obecnie ten stopnień naukowy jest przyznawany na nieco innych zasadach.

 

 

źródło foto:pixabay

Czytaj więcej...

Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

Ustawy o służbach mundurowych takich jak np. Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Ochrony Państwa (dawniej Biuro Ochrony Rządu) regulują kwestię uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy tych służb. Uprawnienia te z reguły polegają na możliwości uzyskania w związku z pełnioną służbą lokalu mieszkalnego w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym i odpowiedniej normie zaludnienia. Uprawnieniem zastępczym pochodnym w przypadku nie otrzymania lokalu jest możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

 

 

źródło: www.stock.adobe.com

 

Czytaj więcej...

Odszkodowanie za zabranie działki pod budowę drogi

Budowa dróg jest codzienną praktyką jednostek samorządu terytorialnego oraz państwa. Wiadomo bowiem, że bez rozbudowy sieci dróg utrudniony jest rozwój czy to poszczególnych gmin czy całego państwa. Budowa drogi to skomplikowany proces mający wiele aspektów, w tym aspektów prawnych. Proces ten obejmuje m.in. pozyskanie środków na budowę, zorganizowanie stosownych przetargów, uzyskania pozwoleń, wybór wykonawców i podpisanie umów oraz w ostateczności wybudowanie drogi.

 

 

Strony, Autostrady, Odnowienie

 

 

Źródło foto: www.pixabay.com

 

Czytaj więcej...

Autolustracja

Postępowanie lustracyjne i autolustracyjne jest regulowane w głównej mierze przez ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 430) oraz przez kodeks postępowania karnego.  Celem postępowania autolustracyjnego jest zweryfikowanie czy osoba, która pełniła lub pełni funkcję publiczną tj. np. poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes sądu, sędzia i prokurator oraz szereg innych osób wskazanych w art. 4 w/w ustawy złożyła prawdziwe oświadczenie lustracyjne.