Administratywistyka

Prawo budowlane

Proces budowlany, pozwolenie na budowę, zgłoszenia, rozbiórki, czynności i kontrole nadzoru budowlanego, prawa strony w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie, umowy o remonty, roboty budowlane.


Prawo gospodarki nieruchomościami

Podziały i scalanie nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, użytkowanie wieczyste (opłaty, przekształcenie we własność itd.), nabywanie nieruchomości, trwały zarząd.


Prawo ochrony danych osobowych

Kontrole w zakresie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych, zgłoszenia zbiorów danych

 

Prawo ochrony przeciwpożarowej

Obowiązki właścicieli nieruchomości, uprawnienia strażaków OSP i PSP, czynności kontrolno-rozpoznawcze, dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania.


Prawo szkolnictwa wyższego

Odwołania w sprawie ocen okresowych nauczycieli akademickich, postępowania dyscyplinarne, odwołania w sprawie nadawania stopni naukowych (doktoraty, habilitacje), plagiaty.


Prawo samorządowe

Kompetencje organów JST, prawa i obowiązki radnych, akty prawa miejscowego, mienie komunalne i gospodarka finansowa, dochody JST, referendum lokalne, oświadczenia majątkowe, nadzór nad organami gminy, rozstrzygnięcia nadzorcze.