Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka

Niewypłacalność, wnioski o ogłoszenie upadłości, masa upadłościowa, zobowiązania upadłego, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca, zgromadzenie wierzycieli, lista wierzytelności, układ likwidacyjny, przesłanki upadłości konsumenckiej, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, plan spłaty wierzycieli, umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta.