Karnistyka

Prawo karne i prawo wykroczeń
Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego na każdym etapie postępowania, tj. postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego. Usługi dotyczą wszelkiego rodzajów przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń. Pomoc jest świadczona zarówno dla oskarżonych jak i pokrzywdzonych.