Prawo spółek, działalność gospodarcza

Zakładanie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych, przekształcenia, fuzje, przejęcia, wpisy do KRS-u, przygotowanie aktów wewnętrznych, prawa i obowiązki wspólników, udziały, uchwały, prowadzenie walnych zgromadzeń, przygotowanie i weryfikacja umów i statutów, kompetencje organów, odpowiedzialność prawna członków zarządu, zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej.