Prawo arbitrażowe, mediacje, negocjacje

Zapisu na sąd polubowny i mediacje, prowadzenie sporów przed sądami polubownymi, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, wnioski o uznanie wyroków sądów polubownych, prowadzenie mediacji i negocjacji.