Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań od sprawcy szkody i towarzystw ubezpieczeniowych za szkody majątkowe i osobowe, za wypadki komunikacyjne, za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej, za szkody wyrządzone przez zwierzęta, szkody prenatalne, szkody medyczne, za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny, odszkodowania powypadkowe, szkody kradzieżowe, odszkodowania za katastrofy, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, za nieudany urlop.