Prawo rodzinne

Zawarcie małżeństwa, przeszkody zawarcia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, majątek osobisty, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozwód, separacja, ustalenie macierzyństwa i ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, przysposobienie, alimenty, opieka, kuratela.