Prawo stowarzyszeniowe i fundacyjne

Zakładanie i likwidacja stowarzyszenia, przygotowanie i weryfikacja statutu, prowadzenie walnych zebrań, wpisy do KRS-u, działalność gospodarcza stowarzyszenia, nadzór i kontrola nad stowarzyszeniem, zakładanie i likwidacja fundacji, przygotowanie i weryfikacja statutu, wpisy do KRS-u, działalność gospodarcza fundacji, nadzór i kontrola nad fundacją.