Prawo spółdzielcze, własność lokali, nieruchomości, ustawa deweloperska

Prawa i obowiązki członków spółdzielni, kompetencje organów spółdzielni, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu, przetargi na lokale, zawiązywanie wspólnoty, zarządca, administrator, zarządzanie nieruchomością wspólną, zebrania właścicieli, zaskarżanie uchwał, przymusowa sprzedaż lokalu, mieszkaniowy rachunek powierniczy, obowiązki dewelopera, umowa deweloperska, wpisy do ksiąg wieczystych.